RAND Project for Mega KONZENTRAZIONSLAGER for 5-7 MILLIONS INMATES IN DONBAS

Na stronie internetowej szefowej PSPU Natalii Witrenko ukazał się tekst „tajnego” opracowania na użytek władz Ukrainy, jak mają one „zagospodarować” Donbas w drugiej połowie bieżącego roku. Przygotowała ten projekt korporacja RAND z USA.

TO JEST NIC INNEGO JAK PROJEKT PRZEKSZTAŁCENIA DONBASU W MEGA OBÓZ KONCETRACYJNY DLA 5-7 MILIONÓW OSÓB! ZAGRANICZNYM DZIENNIKARZOM OCZYWIŚCIE WSTĘP WZBRONIONY.

copied from http://www.vitrenko.org/article/20747 – na tej stronie znajduje się i wersja rosyjska „Projektu RAND”

This entry was posted in ENGLISH TEXTS, politics of globalism, polityka globalizmu, POLSKIE TEKSTY. Bookmark the permalink.

Comments are closed.