Opracowanie historiozoficzne: znaczenie Świąt Zwycięstwa 8 i 9 maja w Polsce

8 MAJA – to ŚWIĘTO „WOLNORYNKOWEJ” (z niem. FRYMARCZĄCEJ) OKUPACJI AMERYKAŃSKIEJ POLSKI

(Krótkie pracowanie  historiozoficzne)

Od już 25 lat 9 maja w Polsce, to już prawie oficjalnie uznane ŚWIĘTO SOWIECKIEJ OKUPACJI POLSKI przy pomocy Armii Czerwonej oraz Wojska Polskiego sformowanego w ZSRR. Także i rodowity warszawiak, Marszałek Polski oraz ZSRR Konstanty Rokossowski (którego pomnik 6 maja 2015 odsłonięto w Moskwie), jest przez obecne „wolnorynkowe” władze RP taktowany jak współautor Uciemiężenia Polski przez prawie dokładnie 45 lat, od sławnego Manifestu Lipcowego 1944. Nieludzkiego wręcz uciemiężenia naszego kraju trwającego aż do 4 czerwca 1989 kiedy to, za pomocą kartek do głosowania i afiszy z Johnem Wayne drukowanych we Włoszech zwyciężyła, w sposób pokojowy, „Solidarność z USA i z Zachodem”, a komunistyczny Ciemięzca Ludzkości rozpłynął się w niebycie, gdzieś na obrzeżach Azji (KRLD), Afryki (Libia), oraz u wybrzeży Stanów Zjednoczonych (Kuba).

Zachowało się w mych archiwach takie oto, bynajmniej nie satyryczne podsumowanie Reform Ustrojowych po dwóch latach Rządów Balcerowicza ( i stojącego za nim w ukryciu Banku Światowego, MFW i ich zwierzchników w Waszyngtonie). Zostało one artystycznie wykonane przez tygodnik „Nie” Jerzego Urbana, który się chwalił publicznie, że jego żydowska rodzina zmieniła nazwisko „Urbach” (niem. Stary Potok) na Urban, czyli „Miejski” po łacinie: Otóż dokładnie o takie „odwrócenie koła historii” chodziło – jak to publicznie ogłaszał Lech Wałęsa – bojowej (bo w ukryciu sponsorowanej przez CIA) „Solidarności z Katolickim Kościołem” pod przywództwem Jana Pawła II. Papieża Polaka któremu, w przeciwieństwie do polskiego arystokraty z pochodzenia, Marszałka PRL i ZSRR Konstantego Rokossowskiego, nastawiano w Polsce co niemiara pomników. Łatwo nam zatem wyliczyć i dalsze konsekwencje tego, wymarzonego przez rzesze marzących o Wolnym Rynku (z niemieckiego FRYMARK) Polaków zerwania, wraz z wejściem pod Opiekuńcze Skrzydła USA, ze znienawidzoną KOMUNĄ, czyli po polsku WSPÓLNOTĄ, tkwiącą przecież w samym rdzeniu słowa RZECZPOSPOLITA, czyli Rzecz którą mamy Po Społu:

Otóż za komuny mieliśmy:

1 – stacjonującą w naszym kraju Armię Czerwoną

2 – formalnie Władzę Klasy Robotniczej

3 – Uspołecznienie środków produkcji, transportu oraz mediów

4 – bezpłatne państwowe szkolnictwo, opiekę zdrowia oraz wczasy pracownicze.

5 – Byt zabezpieczony, nikt nie głodował i miał jako taki dach nad głową. Ale też nikt się swoim BOGActwem (upodobnieniem do BOGA) nad innymi zbytnio nie wynosił.

A obecnie mamy:

1a – stacjonująca w naszym kraju Armię Amerykańską

2a – ustawową Władzę Światowej Finansjery, czyli Mega Pasożyta* na ludziach pracy wytwórczej

3a – Odspołecznienie – czyli Prywatyzację – środków produkcji, transportu oraz mediów

4a – za wszystko to, co było bezpłatne w punkcie 4 trzeba coraz więcej płacić

5a –za komuny liczba ludności w Polsce rosła, dziś maleje, poprzez wymuszoną emigrację „za chlebem” naród sam pozbawia się swych dzieci. A BOGAci coraz bardziej ZATRUWAJĄ NAM KRAJ SWYM BOGActwem, dewastując nim coraz większe połacie Przyrody, sami zresztą coraz bardziej na „BOGOPODOBNEGO” – bo nieruchomego w nich RAKA – i inne cywilizacyjne choroby zapadając.

(*Dlaczego ‘ustawową’ władzę w Polsce Światowej Finansjery? Bo BNP jest wyjęty spod nadzoru Sejmu itd.; a jakby ktoś jeszcze tego nie zauważył, to przypominam, ze idealnym pasożytem ludzkości są Bankierzy i ich system wysysania soków życiowych z gatunku homo sapiens. Ci, podobni do Boga – Nieruchomego Poruszacza Ludzkości – ludzie, dosłownie nic nie muszą robić , jako że to komputery liczą im procenty, a się BOGAcą, upodobniają do BOGA. Z tego  właśnie powodu rozumujący „po zwierzęcemu” (zoologicznie) Arystoteles, który zauważył że to nie BEZRUCH, ale WYSIŁEK jest podstawą rozwoju, zarówno duchowego jak i fizycznego człowieka, nakazywał „bogopodobnych” bankierów znienawidzić)

Wniosek medyczno-ekologiczno-narodowo-antyamerykański:

Wyrzucić „amerykańską” lumpenkulturę Pieniądza z Polski, a przede wszystkim wyrzucić US Army oraz przez USA kontrolowane superpasożytnicze banki oraz korporacje.

Tak nam dopomóż Bóg (jak nie ten z Watykanu, to choćby i do Allaha należy się zwrócić o pomoc – po prostu należy odwrócić kierunek wiktorii Sobieskiego pod Wiedniem, Piłsudsko-Rozwadowskiego pod Warszawą, oraz Wałęsy pod Stocznią Gdańską i przy wódce Michnika z Kiszczakiem w Magdalence.)

To tyle życzeń z okazji rocznicy 9 maja 1945, obecnie już 70 rocznicy ZGNĘBIENIA KAPITALIZMU na wschodzie Europy przez Armię Czerwoną Stalina, Żukowa, Koniewa oraz Rokossowskiego.

***

Bo inaczej to koniec z nami, i to z nami zarówno w rodzaju męskim i żeńskim, w młodym jak i starszym wieku. Proszę przeczytać/posłuchać co wyprodukowało „wolnorynkowe, zawzięcie frymarczące kurwo-amerykaństwo” w skali światowej:

https://www.youtube.com/watch?v=a8i5ZVZC6uI

A poniżej co realizuje, w szczególności w Europie Centralnej, kontrolujące to KURWO-AMERYKAŃSTWO Światowe Żydostwo, sterowane z jednej ze swych central „Chabad” na Brooklynie, NY.

(Cytuję z tekstu opublikowanego przed rokiem przez Konwent Narodowy Polski; wymienionego poniżej rabina Berela Lazara poznałem na wyspie Rodos w 2006 roku, patrz komentarz na https://wiernipolsce.wordpress.com/2015/05/05/wizja-nowej-anglo-polski-jkm-a-takze-i-innych-kandydatow-na-prezia-res-privata-polonia/)

Władimir Putin odznaczył Naczelnego Rabina Rosji Berela Lazara kolejnym orderem.

Należący do sekty lubawiczerskich chasydów Berel Lazar urodził się w 1964 roku we Włoszech, studiował w Nowym Jorku, gdzie otrzymał dyplom rabina. Po raz pierwszy Lazar przybył do Rosji w 1988 roku. Rok później, przywódca sekty “Chabad -Lubawicz” Rabin “Rebe” Menachem Mendel Schneerson, wysłał go do pracy w Moskwie, gdzie w 1991 roku został rabinem moskiewskiej synagogi w Maryjnym Gaju. (…) W latach 2005 – 2010 Lazar, zgodnie z dekretem Prezydenta Rosji, został członkiem Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej . W tym czasie z udziałem B. Lazara zostały odtworzone gminy żydowskie w ponad 350 miastach Rosji i WNP, żydowskie szkoły i przedszkola, w kilkudziesięciu miastach funkcjonują synagogi. (MG przypomina – W ubiegłym stuleciu wychowany w seminarium jezuickim w Tyflisie Stalin zamknął w ZSRR aż 115 synagog oraz setki innych Domów Bożych, głównie prawosławnych.)

Warto się tutaj zatrzymać i zapytać po co otwiera się obecnie w Rosji żydowskie szkoły i synagogi? Przecież najświatlejszy wśród nowożytnych Żydów umysł, Baruch d’Espinoza (Spinoza) celnie zauważył, że „w Biblii prawdy nie ma” – czy zatem to po to te szkoły się otwiera aby nauczać nieprawd, upozorowanych na „pochodzenie od Boga”?

O jakie tu NIEPRAWDY PISMA ŚWIĘTEGO chodzi, wystarczy przeczytać co ważniejsze DOGMATY KOŚCIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO. Cytuję z pełnego zestawu 288 dogmatów Roman Catholic Church Dogmas, którego to zestawu dogmatów po polsku przez google nie udało mi się wyszukać:

Otóż dogmat I-17 mówi że ·  Bóg jest absolutną ontologicznej dobrocią w Sobie oraz w relacji do innych (God is absolute ontological goodness in Himself and in relation to others); natomiast dogmaty V-12 i V-13 precyzują na czym polega ta ABSOLUTNA DOBROĆ BOGA w stosunku do innych:  ·  Bóg przez swe wieczne postanowienie woli, predestynował pewnych ludzi do wiecznego blogosławieństwa (God, by His eternal resolve of Will, has predetermined certain men to eternal blessedness), oraz  · Bóg poprzez swe wieczne postanowienie woli, predestynował pewnych ludzi, na poczet ich przewidzianych grzechów, do wiecznego wyklęcia. (God, by an eternal resolve of His Will, predestines certain men, on account of their foreseen sins, to eternal rejection).

No i co Szanowni Czytelnicy sądzą o takim „odwiecznym postanowieniu Bożej Woli”, by bezprzyczynowo dzielić ludzi na tych „błogosławionych” i tych PRZEKLĘTYCH? Przecież to tylko NIEWIARYGODNIE GŁUPI BÓG mógł tak OBŻYDLIWĄ rzecz wymyślić! To przecież z NATURALNEGO BUNTU, przeciw ZASADZIE DRAŃSTWA WYBRAŃSTWA, głoszonej przez bożych posłańców – pardon, literówka, chodzi o POSRAŃCÓW zwanych prorokami i apostołami Pana Zastępów – pojawiła się dobrze znana Polakom przed półwieczem pieśń „Wyklęty powstań ludu Ziemi, przed ciosem niechaj tyran (tj. Bogo-Bęcwał Izraela) drży”! No i czyż nie po to by przywrócić władzę tego BOGO-BĘCWAŁA otwiera się obecnie te pozamykane przez Stalina żydowskie oraz prawosławne seminaria, aby ugruntowywać sztuczne międzyludzkie podziały, automatycznie prowadzące do plagi wzajemnych mordów, konieczności prostytucji i innych psychofizycznych obżydliwości. I czyż nie za takie, „bogiem wskazane” sztuczne przywracanie rozróżnień między ludźmi (i narodami) wiecznie BŁOGOSŁAWIONYMI i tymi wiecznie POTĘPIONYMI, prezydent FR Putin nadał w 2004 roku posłańcowi (pardon, pomyliłem literę, POSRAŃCOWI) rabina Schneersona, Berelowi Lazarowi orderza zasługi w rozwoju kultury duchowej i umacniania przyjaźni między narodami”? Na tle tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie, interesujące jest także przypomnienie, co przewidział założyciel i przywódca sekty “Chabad – Lubawicz” Rabin “Rebe” MENACHEM MENDEL SCHNEERSON, której w Rosji przywodzi Berel Lazar (cytuję z tekstu przytoczonego przez KNP):

Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansji Rosji, że walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu zdobył swoją wolność, podczas gdy całkowicie wpada w zależność od nas. Tak samo będą myśleć również Rosjanie, że niby bronią oni swoich interesów narodowych, odzyskują “bezprawnie” zabrane u nich ziemie itp. Wszystko to my będziemy robić pod pretekstem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie na podstawie wartości i tradycji narodowych. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło samo będzie się osłabiać i umacniać nas, głównych dyrygentów zamieszek, rzekomo stojących na uboczu i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie mieszających się do nich. Ponadto, my w pełni zapewnimy sobie bezpieczeństwo. W świadomości Słowian – profanów założymy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem stanie się słowo “antysemita”. Słowo “Żyd” będą wymawiać szeptem.” (…)

Warto w tym miejscu przypomnieć, że ta „żydowska socjotechnika”, skłócania ze sobą podobnych ideowo systemów społecznych, to nic nowego, zastosowali ją przecież już w pierwszej połowie XX wieku od wieków wychowani w oparach Biblii Anglicy, napuszczając na siebie ateistyczne „Narodowo Socjalistyczne Robotnicze Niemcy” (partia NSDAP) na ZSRR, też oczywiście „Socjalistyczne Republiki Rad” tylko trochę więcej niż Niemcy Hitlera skomunizowane. No i dzięki tej ŻYDO-ANGIELSKIEJ SOCJOTECHNICE, „wolnorynkowi” – czyli umiejący frymarczyć – Amerykanie oraz Anglicy, stosunkowo małym kosztem w porównaniu do narodów ZSRR, zajęli 70 lat temu prawie pół Europy – skąd w ostatnim ćwierćwieczu rozszerzyli sferę swych, tak zwanych„żydo-anglosaskich” wpływów aż do rosyjskiego wybrzeża Pacyfiku.

A to, że nadający JUDAIZATOROM ROSJI  ordery „Za Zasługi dla Ojczyzny” Władymir Putin, który jest, podobnie jak Józef Stalin, głową Cerkwi Prawosławnej, ma w tej Rosji tak wielką obecnie popularność, to przecież jest banał z punktu widzenia praktyki amerykańskich socjotechnik piaru, czyli kupczenia opiniami. Jest to przecież tylko kopia wciąż nieustającej popularności „głowy duchownej’ GŁÓWNEGO JUDAIZATORA Narodu Polskiego, uwiecznionego na setkach pomników Karola Wojtyły (o  ile wiem, przynajmniej Putinowi–putanie nikt za życia pomników w Rosji jeszcze nie stawia).

A poniżej mamy przykład, podobnie „pomnikowego” jak na obrazku powyżej, zadęcia niektórych „suwerennych” politycznych mini-ośrodków w Polsce, w kult Putina:

Spuśćmy chwilowo zasłonę na tą „bezkompromisową walkę prezydenta Putina ze światowym syjonizmem” i powróćmy do istotnego tematu zamiany w Polsce daty zwycięstwa, nad TRZECIĄ RZESZĄ NIEMIECKĄ, z dnia 9 maja na 8 maja i powiązanie tego zjawiska z procesem kolonizacji terytoriów byłego ZSRR przez „zamerykanizowany” Zachód. (Przypominam, „Amerykanizm to czwarta wielka religia zjudaizowanego Zachodu” – to tytuł książki Davida Gelertnera z 2007 roku, z jej recenzją pióra Cypriana Iwo Pogonowskiego można się zaznajomić tutaj.)

Proszę popatrzeć, jak w ciągu ostatnich dziesięcioleci ewoluowały w Polsce znaki Pogotowia Ratunkowego.

Otóż do roku 2001, kiedy to uchwałą Sejmu to zmieniono, znakiem Medycznego Pogotowia Ratunkowego był niebieski „grecki” krzyż, wciąż obecny na emblematach wodnych i górskich służb ratowniczych:

A tu nagle na początku wieku XXI pojawił się taki, ponoć „europejski” znak Pogotowia Ratunkowego:Ponieważ w wieku bardzo dorosłym, bo już po 40-stce, dość dużo naczytałem się Pisma Świętego, więc od razu skojarzyłem że tu chodzi o zastąpienie, tak zwanym „MIEDZIANYM wężem Mojżesza” historyczno grecko-rzymskiego znaku Hipokratesa-Eskulapa, w postaci ŻYWEGO węża strzykającego swą truciznę do czary (tą rozrzedzoną trucizną, spożywaną lub wszczepianą, w starożytności leczono rozmaite choroby, co i dzisiaj stosuje się w szczepieniach ochronnych – patrz hormeza): Jak sprawdziłem, to podstawienie węża Eskulapa poprzez węża Mojżesza, nie nastąpiło od razu, był także etap pośredni tego podstępnego podstawienia znaku Hygieia, czyli zdrowia. A to w formie „kaduceusza Hermesa” oplecionego przez dwa węże, wprowadzonego w służbach medycznych Armii amerykańskiej już w roku 1902:Tutaj należy się krótkie, nieobecne w podręcznikach teologii, wyjaśnienie, na czym polegał „zbawienny wpływ” patrzenia na MARTWEGO WĘŻA przez wędrujących z Mojżeszem w kierunku Ziemi Obiecanej Żydów, ewidentnie „kąsanych” przez wyrzuty sumienia, że uczestniczą w ekspedycji mającej po prostu rozbójniczy charakter: otóż w Księdze Rodzaju „wąż na drzewie” symbolizuje pokusę GRZECHU MYŚLI że to, co tak zwany „B-G” (Jahwe) zaleca, nie jest zgodne z ludzkim wyczuciem Piękna, Prawdy i Dobra. No i przypominanie sobie tego „biblijnego ostrzeżenia” ratowało uczestników wojskowej ekspedycji do Ziemi przez Boga Żydom Przyrzeczonej, od skrupułów utrudniających im uczestnictwo w ewidentnym ROZBOJU POD ZNAKIEM DEKALOGU.

Nowy Testament jest kontynuacją realizacji celów Testamentu Starego, tylko że w unowocześnionym i dostosowanym do mentalności gojów literackim „opakowaniu”. Będący kontynuacją wyczynów ludu mojżeszowego, program „chrześcijańskiego rozboju” został przemyślnie wstawiony (przez kogo?) już w Ewangelię wg. Św. Jana z końca I wieku. Według tej Ewangelii „martwym wężem na drzewie” gładzącym skrupuły przyszłych Krzyżowców i Krzyżaków, był MARTWY JEZUS CHRYSTUS NA KRZYŻU („A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego” – Jan 3:14). Ten „krzyż Jezusa”, po przeminięciu pozbawionych wizerunku krzyża najciemniejszych wieków chrześcijaństwa, zaczął odgrywać rolę magicznego „talizmanu” odwracającego złe moce of rozbójniczych band chrześcijańskich, wędrujących przez Europę (po drodze złupili Bizancjum) w kierunku Grobu Pańskiego oraz bogactw Ziemi Świętej.  Doskonale zrozumieli tę „cudowność ukrzyżowania prawdomównego Jezusa” protestanci, którzy często podkreślają wskazaną przez „Dobrą Nowinę” św. Jana IDENTYCZNOŚĆ MARTWEGO JEZUSA NA KRZYŻU Z MOJŻESZOWYM MARTWYM WĘŻEM NA PATYKU:

W świetle tych „rewelacji”, elegancko rozszyfrowanych przez ewangelików, warto pomyśleć o powrocie do jakiejś „bezkrzyżowej”, wczesnej wersji chrześcijaństwa, bo zło uczynione przez Żydów ich prawdę mówiącemu prorokowi, ma tendencję do powtarzania się i potęgowania w cywilizacji „pod krzyżem”, cywilizacji jakżesz skłonnej do wyszczucia z planety Ziemia wszelkich odruchów racjonalnego myślenia.

Wróćmy zatem, dla uzasadnienia powyższej tezy o BEZROZUMIE ŻYDÓW I ICH NAŚLADOWCÓW, do symboli medycznego pogotowia, z mojżeszowym wężem na patyku w ich środku. Otóż już dość dawno widziałem, właśnie na temat ZJUDAIZOWANYCH służb ratownictwa medycznego, doskonały kanadyjski film „Jezus z Montrealu” (1989), będący jak gdyby przeglądem „medycznych” ratowniczych zachowań społeczeństwa konsumpcyjnego. Mianowicie religia mojżeszowa, przebijająca się z rzymsko-katolickich dogmatów o PREDESTYNACJI, czyli  „błogosławieństwie” pewnych ludzi (oraz narodów), kosztem „wyklęcia” innych, mniej miłych „Bogu” (BÓG posiada ten sam korzeń etymologiczny co  BOGActwo), wyraźnie sugeruje, że ci „błogosławieni Bogiem”, w sytuacjach krytycznych, mogą w sposób przez BOGA(ctwo) zaakceptowany, posługiwać się cielesnym „wyposażeniem” tych przez BOGA(ctwo) przeklętych, zgodnie zapewnieniem proroka Izajasza „zużyjecie ich bogactwo i ich sławą (i zdrowiem) będziecie się chełpić” (Iz. 61: 6).

A co dziś w praktyce oznacza to „zużywanie bogactw ludzi (i narodów) przeklętych? W wypadku ZJUDAIZOWANYCH (tych ze znakiem węża na patyku) nowoczesnych ratowniczych służb medycznych, jest to po prostu CORAZ CZĘSTSZA PRAKTYKA pozyskiwanie zdrowych organów (nerek, serc, elementów oka) od dawców, „przez BOGA(ctwo) przeklętych”. To zjawisko miało miejsce na masowa skalę w przypadku zainstalowanego w Zagrzebiu w Chorwacji Szpitala Amerykańskiego, pozyskującego ciepłe jeszcze organy z żołnierzy walczących w byłych krajach socjalistycznych, w Bośni, oraz Kosowie; ostatnio o tym samym AMERYKAŃSKIM procederze mówi się – i pokazuje zdjęcia – z pól bitewnych w Donbasie.

Co więcej, wraz z rozkwitem postaw „PRECZ Z KOMUNĄ” (patrz „Manifest III RP” wskazany na wstępie), będzie coraz więcej sztucznie zubożałych biednych ‘ubożąt’, gotowych sprzedać swą nerkę (albo z kogoś innego podstępem wyciąć ten organ, co stało się plagą zarówno w Turcji jak i w Indiach), aby zaspokoić swe najbardziej podstawowe potrzeby. A to, coraz bardziej popularne zjawisko ZACHWALANEJ PRZEZ PISMO ŚWIĘTE „konsumpcji”, fizycznie zdrowej – ale uBOGiej, czyli „biednej BOGIEM” – ludności, to już najzwyklejsza POTWORNOŚĆ RELIGII WSPÓŁCZESNEGO ZSEKULARYZOWANEGO JUDAIZMU, znanego jak AMERYKANIZM.

I dopóki się z tego AMRYKANIZMU, rządy którego w Polsce symbolizuje data Święta Wyzwolenia 8 maja, nie otrząśniemy, to biada nie tyle nam, już starym i na organy się nie nadającym, ale przede wszystkim naszym dzieciom, takim jak dzieci dwóch moich bogatych kolegów w Szwajcarii, które w wieku lat około 20 wyjechały w podróż do Indii i nigdy już z nich nie powróciły…

Z deszczowo-majowym pozdrowieniem,

MG

This entry was posted in polityka globalizmu, POLSKIE TEKSTY, religia zombie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.