ПАН в З-нем 33 (1 из 2): Глобальная Сверхкультура Техники, Денег и Жопы – и в ней Славянская Варшава 2015 и Прага 2018 (98 и 101 г.г. ВПР)

Wprowadzenie/Введение

Poniżej reportaż – po rosyjsku, który mające 45+ lat osoby wykształcone w Polsce winny jeszcze trochę pamiętać – z „najbardziej ateistycznego” państwa w Europie.

(Tekst po rosyjsku można, z nienajgorszym skutkiem – KAWAŁEK PO KAWAŁKU – tłumaczyć za pomocą urządzenia https://translate.google.pl/?hl=pl )

 

Wewnątrz dwa fajne filmiki. Jeden doskonały pod względem artystycznym, ewidentnie przygotowany przez anglojęzyczne „polskopatriotyczne” służby „Wielkiego Boga Manitou” znad rzeki Potomac za Wielkim Jeziorem, nt. „prawdziwie słowiańskich o(b/d)chodów” 11 listopada 98 r. W(P)RP w Warszawie.

A drugi (a dokładnie trzeci) filmik w mym „raporcie ze Słowiańskiej Pragi” jest zapisem fragmentu „dziejowych obrad” na temat iście HEROICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA “Wielkiej Przebudowy (Wszech)Świata” pod tytułem Tworzymy Jedną Światową Wielką Religię (T-P-D). Główny referat na ten temat został wygłoszony przez rabina Pinkasa Połońskiego z Izraela, w Wielkiej Chóralnej Synagodze w Petersburgu (d. Leningradzie) w roku 97 WPR.

Przyznaję, że nie widzę innego sposobu odejścia od tej BIBLIJNEJ ZMORY LUDZKOŚCI — która wg. Johna Strugnella (1990) nie powinna istnieć, a według mego amerykańskiego kolegi,  znanego w Polsce pisarza dr Michaela Jonesa nosi imię “Synagogi Szatana” (2007) — jak poprzez znalezienie daty w historii, kiedy to JUDAIŚCI zostali na wiele dekad poskromieni (w szczególności chodzi o gigantyczną sektę-mafię Chabad Lubawicz, która na przełomie lat 1980/90 opracowywała program PRYWATYZACJI likwidowanego ZSRR). Ta “światotwórcza” sekta została, po Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Październikowej, przez bolszewików wypędzona z ZSRR (głównie do USA). Wtedy to zlikwidowano w ZSRR ponad połowę synagog, stosunkowo nawet więcej niż kościołów oraz cerkwi prawosławnych. Kraje Słowiańskie pod przywództwem ZSSR po II WŚ stały się wiodącą siłą w świecie, dającą coraz liczniejszym krajom (przede wszystkim Chinom 1949) przykład jak się uwolnić od dyktatu żydo-watykano-bankierskiej masonerii. Stąd wnioskuję, że i początek NOWEJ ANTYJUDAISTYCZNEJ ERY należy zacząć liczyć od zwycięstwa Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Październikowej (w skrócie WPR(P), które to datowanie zastąpiło by przestarzałe A.D.!

Na zestawie zdjęć poniżej, symbole “Synagogi Szatana” już zostały wmontowane w wyposażenie nowych ŻYDOPRAWOSŁAWNYCH cerkwi w Rosji – już w roku 2000 Aleksander Zinowiew nam mówił w Belgradzie, że połowa popów w Rosji to judaiści!

Глобальная “Сверхкультура Т-Д-Ж” (Техника-Деньги-Жопа), в ней “Славянская Прага – 2018″ (1 из 2)

(и послание к ней президента Милоша Земана)

(год 2018 я предлагаю назвать ГОДОМ 101 после Великой Октябрьской Пролетарской Революции)

Др Марек Глогочовски

(Писатель, философ эмеритус

инструктор алпинизма и ски-алпинизма)

http://markglogg.eu/?p=2257

2200 слов

9 июня 2018 (101 года пoсле В(О)ПР!) заключилса 3-дневной всеславянский съезд из оказии 220 лет од рождения Франтишка Пальaцкого. Как участник шести таких событии в последние 20 лет, я чувствую себя компетентным чтобы сделать краткое вычисление успехов – и поражении – этих междунароных всречей. Одна вещь очень видна: Всеславянский Собор в Праге в июне 1998 года (81 г. В(О)ПР!) собрал почти 1000 делегатов из 14 славянских стран; в текущим годе на съезде в Праге было таких делегатов 10-крать менее. Но и в этом периоде из карты Европы изчезла дефинитивною Югославия, Черногора отделилась од Сербии, а восточные славяне серьезно подрались  на окраине “самостоятельной” Украины и “антипролетарской”, олигархической России. Не говоря о Польше, во которой “скрытая американская власть” наказует ненавидеть не только русских, но тоже и мусульманинов – а то в имя возглашенного св. Павлом (уже близко 2 тысяча лет тому назад!) “крестового похода для победы евангелии Христа” (которой то евангелии св. Павел не только не уважал, но и ненавидел). Вот Варшава 11 новембра 2015 года:

https://youtu.be/C_BjPy19bYs

Как в светле тех, очень неприятных для всеславянского движения, современных геополитических событии, гледала наша встреча в Праге? На видео из нашего съезда всё прекрасно, мы следовали более чем 2 часа фолклористическе выступления ансамбльов из Чехии, России, Болгарии и Польши, и мы дожни бяли слушать только 0чень кратких, 5 минутных выступлении желающих сказать что-то делегатов::

https://youtu.be/w8Ea4bmQjRU

Но главный цель “объединить наше усилия и договорится о взаимодействие сохранения ценности славянской цивилизации”, о чем говорит на этом видео Сергей Бабурин, совсем не был исполнен. На оборот – этой весны дошло до серозного конфликта между организаторами съезда, директором “Русского дома” в Маранских Лазнях, Сергеем Комковем (Россия) и Первом заместителем председателя Всеславянского Собора Зденкем Опатршилем (Чехия). Сергей Комков, как услышал (од меня после съезда), что Опатришил  прочитал нам письмо из поздравлением од президента Чехии, Милоша Земана, то разослал до всех 42 членов Всеславянского Комитета информацию что:“Председатель Всеславянского Комитета Зденек Опатршил сначала единолично включил меня в его состав и активно привлекал меня к его работе, а затем так же единолично меня из него исключил и от всех дел отстранил…”

И сформулировал такое требование:

Я хотел бы знать полный текст Поздравительного Послания Президента Милоша Земана “Славянской Праге – 2018″. А еще лучше – хотел бы увидеть фотокопию данного Документа! … Подобное желание, кстати, выразил и мой друг С.Х.Бабурин!

Я c Милошом Земаном лично познакомился уже в 2006 годе (значит 89 по В(О)ПР), во время Мирного Общественного Форума Диалог Цивилизаций на острове Родос (DOC), организованного „железным министром” РФ Владимиром Якунинoм. И для меня было странные это Земана желание, чтобы избегая од политики, заниматься только “культуральном” аспектом жизни наших, интенсивнее “американизованных” стран. Но я исполню этой запрос президента Чехии. Я помню, что на этом же Родосском Форуме (на котором я познакомился с Земаном), уже в 2003 годе (значит 86 г. В(О)ПР) я возгласил доклад, по английски, под заглавием “Глобализм это дизайн “плоской земле” и плоской мозговой коры, но без диалога цивилизацией в будущности” (i). В нём я заметил что культура во всем мире – тоже наша славянская культура – подвергает идущей из США убивающей мозги СТАНДАРТИЗАЦИИ и УПРОЩЕНСТВУ.

Этом проблемам занимается в Соединионных Штатах мой друг, известный тоже в Польше писатель Мицхаел Джонс (ирландского католического произхождения). Он издавает письмо “Cultural Wars”, во котором утверждает что сегодня имеем КУЛЬТУРАЛЬНОЮ БОРБУ между “безбожном” либерализмом, иудаизмом и и христянским сионизмом, а “традицённом католичеством”. В России подобною интеллектуальною линию пропагандирует Наталия Нарочицскя, которая на Родосском Форуме в 2003 годе нам сказала, что “Характеристичной черту Американской идеологии, которая издала “Атлантицисм” и доктрину “одного мира” – пост коммунистическую верзию универсального кральсва человека – это мессианизм базующий на инспированной Ветхом Заветом, пуританской вере в провидение.

Так то и американские и русские “христянске интеллектуалы” дистансируютса од Бетхего Завета как основного източника христянского мировоззрения. Они очевидно забывая об том, что св. Павел спланиривал, уже почти два тысяча лет тому назад, в “Послании к Римлянам” ч. 11, что возглашена нём, среди язсчников, вера в “Христиан спасение, через Иисуса Назаретского (“божьего агнца”) умучение”, в способное к этому время доведет до царствования древнееврейской “религиозной сверхвласти” над всеми формами человеческих цивилизаций. Об этом Плане Бога Израильа хорошо знают современные иудаисты, уже в 2014 годе (97 после Пролетарской Революции!), в Большой Хоральной Синагоге Петербурга раввин Пинхас Полонский (математик из Израильа) прочитал такую лекцию о будущем переустройстве мира:

https://youtu.be/TG_ViIncdVw

Вот что сказал раввин Полонский под запись:

“…Вас учили, что иудаизм — это не мессионерская религия. Так это не так! Иудаизм — это самая миссионерская религия на земле.Через наши дочерние предприятия — Христианство и Ислам — мы распространили нашу идею по человечеству. А теперь мы переходим к тому, чтобы работать напрямую с человечеством! То есть, и Христианство, и Ислам выполнили важнейшую историческую миссию. Они распространили человечеству знания про еврейский народ. … После этой замечательной подготовки мы можем, наконец, сами общаться с человечеством! Поэтому мы собираемся на уровне Соломона предложить человечеству Новый (Шёлковой?) Путь, и мы собираемся его предлагать в ближайшей перспективе. Это превращение Иудаизма в универсальную религию человечества. Эта подготовка идёт полным ходом!”

О том, что христианство, в прежде всего в Северной Америке, превращаетса в иудаизм, писал уже молодой Карл Маркс 175 лет тому в брошюре “К еврейскому вопросу”. Этой процесс стал запущен из целой силой в католической церкви в итоге Собора Ватикан II, поcле него появилось офицяльное определение ортодоксальных евреев “нашими старшими братьями во вере”. Тоже сам процесс иудаизации происходит в православию, о тем пишет Антон Благин в тексте РПЦ русским не друг, не помощник, а враг получается…

Я опытный философ и я знаю, что с перевращением ислама в иудаизм строителе “одного мира” имеют проблем: французский антисоветский культуролог Ален Безансон замеркнул, что мусульмане верят в Бога (Авраама и Иисуса) не известного евреям и христианам. Тоже марксистовский философ Рожер Гароды, которой в юности был активном Христиaнином, а под конец своей долгой жизни перекрестилса на ислам, утверждал что эта, чужая для нас религия, то практична реализация намерении Иисуса, которой не имел ни времени ни возможности чтобы ввести в жизнь возглашены нём идее. Но и не надо  забывать, что польско-русский историк Тадеуш Зелински уже сто лет тому назад заметил, что идее Иисуса были еллинского (а затем и “древнеславянского”) рода, в полной оппозиции до “хитрости” теократии античного Израильа:

Надо подчеркнуть, что основные учения Иисуса типа “не для богатых королевство небес” это ЛОГОС (Слово) близкое тому что Греки называли УМОМ (Интеллигенцию) ВСЕЛЕННОЙ. На оборот, основные учение св. Павла, что “через Иисуса Христа (выявлающего правду о фарисеях) казнь и унижение, лжецов и убийцев (среди них фаисеиа Павла) спасение и возвышеннее”, это Слово Лжи (МИЗОЛОГОС) “иврита из ивритов” фарисеиа Саула, ненавидящего РАЗУМНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В свете выше цитированной раввином Полонским “всемирной мисси иудаистов”, мы должны не забывать что В 1990 году руководитель проекта розшифрования еврейских рукописов найденных в Кумран над Мертвом Морем, Джон Стругнелл дал израильской газете “Хааертз” интервью, в котором назвал иудаизм «отвратительной религией которая не дочжна существовать» (…). Тоже “сама суть кумранских текстов буквально провоцировала ученых на скоропалительные выводы. В свитках говорилось про некоего Учителя Праведности, который погиб от рук бывших последователей. Упоминается в этих текстах и Человек Лжи, предавший Учителя…. в 1986 году американский библеист Роберт Айзенман объявил, что Учитель Праведности — это новозаветный Иаков, брат Господень, а Человек Лжи — апостол Павел” (…)

Так то уже в античных письмах иудеев скрыватса что-то страшное. Об этом, мозг убивающим аспекте жидохристианскей веры, я говорил уже 15 лет тому на выше припомнианом Родосском Форуме. Вот перевод “гугл” отрывка моего 15 минутного выступления:

… “Крест, симболизурующий Страсть Христа, стал своего рода опиатом, сбоего рода морфином, который инактивирует в берущих уменно эти мозговые центры (передне доле) где локализована этическая совесть, центры которые создают ощущение боля (так называемые «уколы совести»), когда кто-то совершает мощеническе акты. Если кто-то верит в силу искупления Крестом, его грехи просто «изчезают». Из за этого психологического феномена, у верующих в Искупление нет стимулов для развития их эндогенной, автономной этической системы. Это обозначает, что в тени Креста самое неэтичное поведение может разпостранятьса. Для святого Павла – как и для святого Петра – было очевидно, что эегоистичне хозяева могут злоупотреблятљ своими слугами (как на это указывает их оценка «страдания Божьего слуги»). … Христиaном не в слух восстание против соцяльной несправедливости, не только против рабской системы Античности, но и против современному корпорацённому крепостному систему …”

На Московском Всеславянском Съезде в 2015 годе (значит 98 лет после Великой Пролетарской Революции) В.Ю.Садков мне лично назначил членом Президиума Всеславянского Комитета. И рок потом, как член президюм, я участвовал во встречи этого Комитета в Охриде в Македонии. На нём его председатель Зденек Опатишил показкл нам великий плакат из знаменем Всеславянского Комитета, в центре которого нашлась копия фотографии памятника св. Вацлава в Праге:

И только на этом великом плакате я заметил что на груди св. Вацлава видный крест. В сущности этой святой муж активно участвовал в насльной христианизации Чех 11 веков тому, христианизации ведущей до подчинения чехов германцам. Я читал, что о деятельности этого святого президент Чех Милош Земан имеет не хорошее мнение. По моему, изображение св. Вацлава на печати Всеславянского Комитета предлагает подчинение его работ духовной власти Ватикана. А за Ватикана посредством, как заметил это раввин Полонски, подчинения нашей организации чиновником универсальной религии человечества во форме ПАНИУДАИЗМА, «отвратительной религией которая не должна существовать»бы зацитировать, еще один раз, слова Джона Стругнелла в интервью для газеты “Хааертз” 27 лет тому.

Ниже знамя Юбилейного Всеславянского Съезда в 2017 годе (100 лет после ВПР!). На нём миссионеры Кирилл и Методы из Бизантии, плывут к берегам Крыма, из “христианском подарком”, для язычных славян, во форме креста и кириллического алфавита.

Какою информацию они привезли нашим предком? Я читал “Проглас” написанный, еще глаголицу, Константином философом (св. Кириллом) в словацкой Нитре почти 12 веков тому.

Здесь отрывок этой рекламы Евангелии:

(…) Так что ни души, ни души без писем знает закон Божий, закон книги, закон духа, закон который приводит нас в рай Бога. (…) Рот, который не чувствует сладости превращает человека в камень. Более мертвая, чем человек из камня, каждая душа без писем … Мы темпер даем вам безупречный совет, которой освободит вас, всех вас из зверской жизни и греховного существования (…)

( Константин, прибив до Рима, внезапно умер, этим “божиим” способом «освободил себя окончательно из зверской жизни и греховного существования»)

Уже из этого краткого отрывка “Введения в веру христиан”, написанного Константином (которого церковь называет ‘философом’), видно что христианство это унижающая животные, АНТИЗООЛОГИЧЕСКА (см. примечание) форма веры в “богоподобные”, творческие способности мертвого письма. Так то под влиянием “писем од Бога Израильа” (в прежде всего “послании” св. Павла), Иисусове христианство, оригинальнее ненавидяще лицемерия, в течении веков изменилось в культ технических учреждении облегчающих жизнь кретинов, не способных разумно свазывать идее, кретинов веденных “пастухами (Лже!) Господина”.

Не зная еще о библейских обусловениях американской “люумпен-культуры”, я уже 46 лет тому в США земетил, что это конгломерат масс люди душевнобольных культом техники и денег:

Позже, под влиянием лектуры НЕО-ИУДАИСТИЧЕСКОЙ (это мнение французского соцёлога труда Алена Турена) энциклики “Laborem exercens”, подписанной польском папам Яном Павлом II, я стался аггресивном врагом христианства – это автоматически обозначает тоже врагом  “бога” Израильа – которой диктовал римскому папу те слова: «через работу человек должен … способствовать постоянному продвижению науки и техники. … (библейне) выражение «покорить землю» имеет огромный диапазон. Это означает что все ресурсы, которые содержит земля (и косвенно – вся видима вселенная) , через сознательную деятельность человека, могут быть обнаружены и использованы для его целей».

Читая основные тексты Ветхого Закона я скоро раскрыл, что эта “религия труда”, ведущая автоматически к розцветy “Сверх культуры Т-Д-Ж” (Техники, Денег, и Жопы любящей комфорт), имеет свой источник в подлых “трудах” библейских героев – Авраама, Иакова и Давида:

Так мы – как зверята званные Земляне, которых в месте c Земльу, “люди Лже Бога Израильа” намерают покорить, должны найти способ чтобы энтузиастов „практичного бога Израильа именем Мамон“ (К. Маркс в “К еврейскому вопросу”) отвести од возглашенных в “Laborem exercens” усилии. Русский историк Андрей Фурсов уже многократно подчеркнул, что только марксистом у власти удалось покорит, через целое 75 лет I века ВПР, этою скрытою масонско-банкирскую власть, которая уже од времени английской индустриальной революции управляют миром посредством денег (которые деньги для первых христиан имели запах дерьма – см. обложку книгу “Деньги и Bог” Вольтера Мэда:)

Идусь за “посланием” президента Милоша Земана до “Славянской Праги 2018”, я не намерен розвивать политического аспекта конечной борьбы о изкорение убивающего мозги – и девастующего природу – НЕОИУДАИЗМА, и то не только в наших славянских странах. Моя маленька позитивна пропозиция то отвергнута Зденком Опатришилем просьба, чтобы на Лого Всеславянского Комитета, в место изображения св. Бацлава на коню, с крестом на груди, вставить подобное изображение славянского князя Никлота, которой 850 лет тому через 30 лет успешно воевал против крестоносцев, и в которого городах христианские миссионереы обязательно имели кресты выстричене во волосах их голов фаршированных Лже Богем Израильа:

В заключению этой критики современного “иудео панславизму” я припоминаю, что в завоеванной неоиудаистами Польше, уже более чем два года гниет без осуждения в тюрме во Варшаве мой младший друг, др Матеуш Пискорски, который 20 лет тому организовал Клуб Нилот в городе Щецин, а в 90 годы ВПР был членом польского Сейма из партии “Самооборона”, а потом организатором Европейского Центра Геополитических Анализ. На снимке в низе Пискорски с автором (первые од правей) на Октябрьской площади в Минске, в мае 94 года В(O)РП, во время офицяльной там встречи “антиглобалистов” из Польши, Австpии, Бельгии, Франции, Белоруссии и России:

С антиглобалистическом всеславянском поздравом “Живи Земля!

Мареk Глогочовски, доктор политической философии

i 

  Globalization: The Project of “Flat Earth” and Flat Brain Cortices – but No Dialogue of Civilizations Ahead” - http://www.adelaideinstitute.org/Dissenters/shamir1.htm ; тожеhttp://www.amerika.org/texts/religious-roots-of-american-superpower-marek-glogoczowski/; в периодике “World Affairs”, New Delhi vol. 7, no 4, 2003, атд.

АНТИЗООЛОГИСМ – это нежелание рассматривать связь человеческого рода с другими видами животных, в частности с млекопитающими приматами. Антизоологисм уже появился в древности, в цивилизации иудаизма, в которой животные рассматривались как чисто утилитарные объекты, служащие, среди прочего, для передачи им человеческих грехов. (Описанные в «Книге священников» Пятикнижие, ритуалы «грехов искупления», производят так называемое фальсифицированное осознание). В наше время антизоолисм развивался прежде всего в англосаксонской цивилизации, основанной на Библии, в которой также появились ритуализированные методы передачи вин подходящим «козлам отпущения». Антизоологи, обычно отождествляемые с (нео)дарвинистами, отрицают возникающий из ламарковского Закона Зоологии, творческий и развивающий характер усилий, предпринимаемых людьми и животными – приписывая обычному случаю (судьбе или провидению) всю новизну в биосфере.

(Из моей докторской тезы “Антизоологичная‘ соцё-политична философия Ноама Хомскего”, 85 г. ВПР)

This entry was posted in Obce teksty. Bookmark the permalink.

Comments are closed.