Cel (entelechia) działalności Podhalańskiej Akademii Nauk w Zakopanem

I – informacje ogólne o PAN w Z-nem

Podhalańska Akademia Nauk w Zakopanem (skrót: PAN w Z-nem)

Im. Trójcy Czcicieli Tatr

M. Karłowicza – W.I. Lenina – T. Mycińskiego

Na krajowych i zagranicznych CZŁONKÓW KORESPONDENTÓW PAN-u w Z-nem powołujemy

  1. dr Jan Ciechanowicz
  2. Bronislaw Chapinski Ph.D.
  3. Izrael Adam Szamir
  4. Michael Jones Ph.D.
  5. Jerzy Ulicki-Rek – od kilkunastu miesięcy na „płatnym urlopie” w Australii, prawdopodobnie w nagrodę za publikacje nt. KL Auschwitz

Piotr Wojciechowski – pomysłodawca przed półwieczem nazwy PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK, otrzymuje tytuł „członek honorowy”, niestety od czasów Solidarności, przez „Więź” z KK twórczo samo-przytłumiony.

(inni członkowie, w wieku przed-emerytalnym, nie są ujawnieni ze względu na zagrożenie przez „Gladio” ich karier naukowych – patrz historia korespondenta nr. 5 – a następnie i dr Mateusza Piskorskiego)

Kierownik placówki: dr Marek Głogoczowski (pseudonim Gasienica)

kontakt: mglogo@poczta.fm

Siedziba Akademii:

Podstawowy cel (entelechia) działalności PAN w Z-nem:

Akademia zajmuje się dokumentowaniem oraz promocją witalistycznego poglądu – w szczególności propagowanego przez zoologa i paleontologa  Pierre-Paula Grassé (1895-1985) oraz biologa i psychologa Jeana Piageta (1896-1980) – że dzięki endogennej, immanentnej ich inteligencji, ustroje ożywione wyraźnie stawiają opór 2 Prawu Termodynamiki, prawu powodującemu że wszystkie bardziej złożone, nie animowane (nie ożywiane) struktury ulegają z czasem dezintegracji. A dzięki samo-konstruującym się w ten INTELIGENTNY sposób odruchom warunkowym (jest to trójstopniowy biochemiczny system RNA: Regeneracja→Nadregeneracja→Asocjacja) organizmy nabierają i długotrwałej odporności na powtarzające się zagrożenia ich bytu i przekazują predyspozycje do rekonstrukcji nabytych (względnie utraconych) odruchów kolejnym pokoleniom.

Najbardziej ogólnie możemy powiedzieć, że będąca manifestacją bio-programu LUCID (Life Universal Creative Intelligent Design), który poprzez mechanizm R→N→A  spontanicznie łączy ze sobą (łac inter-ligare, stąd inteligencja) w wyższe bio-formy, pobudzone do działania bio-struktury, EWOLUCJA LAMARCKOWSKA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA POWSTANIE PIĘKNA WYSOKOZRÓŻNICOWANEJ PRZYRODY.

Natomiast krytykowany przez PAN w Z-nem, oparty na hebrajsko-darwinowskim zrozumieniu świata, program HIDE (ang. Hebrew Inteligent Design of Evolution, po polsku znany jako IP, czyli Inteligentny Projekt)  jest realizacją BIBLIJNEGO PLANU UNIFORMIZACJI ŚWIATOWEJ DEMAFORY, WYNISZCZENIA „ZBĘDNYCH” GATUNKÓW, ORAZ STWORZENIA OGÓLNEJ, ZAPEWNIAJĄCEJ PANOWANIE NARODU WYBRANEGO,  BRZYDOTY (ang. HIDEousness)

Innymi słowy PAN w Z-nem, demonstrując posiadającą cechy RAKA ZBIOROWEGO ROZUMU, agresywną neotenię (“embrionalizm”) JUDEO-DARWINOWSKICH koncepcji bio-rozwoju, wskazuje na zagrożenie – bez żadnej przesady –  samego PROCESU ŻYCIA NA ZIEMI przez tak zwaną „hebraizację” kultury, szczególnie silnie występującą w społeczeństwach anglosaskich.

Znak firmowy PAN w Z-nem:

(Swastyka stylizowana na krzyż Virtuti Militari z orłem w środku była znakiem 4 Pułku Piechoty Strzelców Podhalańskich, który powstał w 1919 roku. Brał on udział w wojnie z hitlerowskimi Niemcami, aż do bitwy nad Sanem 16 września 1939. Dnia 22 września blisko 100 wziętych do niewoli żołnierzy tego pułku zostało spalonych żywcem w stodole w Zaryczy koło Lwowa, przez żołnierzy niemieckich i współpracujących z nimi nacjonalistów ukraińskich.)

II – Prace PAN w Z-nem

Patrz: kategoria Podhalańska Akademia Nauk

 Tak wygląda “szybki spacer” rodzinki Dzików z przychówkiem, bodajże w Bratysławie:Po słowacku:  “Malacky 14.1.2019″ …. presun celej rodinky krochkáčov z ulice Královej na Ružovú

 

This entry was posted in Ad 1 PODHALAŃSKA AKADEMIA NAUK. Bookmark the permalink.

Comments are closed.